Pravni dokumenti


Impressum


Firma: Orbico Beauty d.o.o. // Sedež: Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana, Slovenija //

Poslovni in sodni register // Matična številka.: 5523800000 //

Uprava: Nada Tomšić, generalna direktorica  // Gordana Zvonarević, generalna direktorica

Banka: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, 1000 Ljubljana // Transakcijski račun.: SI56 0310 0100 8472 531 // Osnovni kapital (v celoti vplačan) EUR 5.162.377,50